Mere frihed.
Mere tryghed.
Med mylife.

Vilkår

Betingelser for anvendelse af mylife’s websider

1. Ingen terapeutisk rådgivning

Vi vil gerne understrege, at de råd og informationer, der forefindes på disse websider ikke kan betegnes som terapeutisk rådgivning. I tilfælde af helbredsproblemer bedes man altid kontakte den ansvarshavende læge. Kun den læge, der behandler dig, er i stand til at stille en diagnose og indlede de nødvendige behandlinger.

2. Anvendelse

Bemærk venligst følgende betingelser for anvendelse af disse websider. Ved at gøre brug af information, serviceydelser og programmer, der tilbydes på vores websider, accepterer brugeren de fremsatte betingelser for anvendelse.

3. Informationer

Disse websider har udelukkende til formål at levere informationer om YPSOMED’s produkter og serviceydelser samt om virksomheden.

Vores websider redigeres og suppleres jævnligt for at holde informationer opdaterede. Vi forbeholder os derfor ret til når som helst helt eller delvist at ændre, omorganisere eller slette de informationer og data, der tilbydes på vores websider.

4. Links

Direkte eller indirekte referencer til tredjeparts websider (“links") findes også på vores websider. Vi erklærer herved, at vi ikke placerer nogen links til websider, hvor vi har fundet ulovligt indhold på tidspunktet for placering af linket. Vi har dog ingen indflydelse på det aktuelle og fremtidige design og indhold på de tredjeparts websider, som vi har placeret links til. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparts websider og deres operatører, specielt med hensyn til, om deres indhold er nøjagtigt eller lovligt eller hvorvidt det er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove eller opfylder eventuelle aftaler eller andre juridiske transaktioner indgået vedrørende sådanne websider.

Adgangen til linkede websider fra tredjepart finder alene sted på brugerens ansvar.

5. Ansvarsfraskrivelse

Vi bestræber os på at holde informationer og data, der offentliggøres på vores websider, nøjagtige og opdaterede. Trods al vores omhu kan vi dog ikke give nogen garanti for eller påtage os noget ansvar for, at alle informationer og data altid er helt opdaterede, nøjagtige, fuldstændige og tilgængelige på vores websider og at alle funktioner og datatransmissioner forløber problemfrit og uden afbrydelser.

I forbindelse med anvendelse af disse websider og anvendelse af de informationer og data, der gives adgang til, er vi udelukkende ansvarlige for skader, der forvoldes med overlæg eller som følge af grov forsømmelse af YPSOMEDs ledelsesorganer eller i tilfælde af obligatoriske juridiske ansvarsbestemmelser. Derudover udelukker YPSOMED ethvert ansvar i forbindelse med disse websider, både med hensyn til direkte og indirekte skader, herunder tab af profit og andre følgeskader. Denne undtagelse for ansvar gælder specielt for skader, der forvoldes på brugerens computerudstyr, programmer eller data (inklusive tab af data). på grund af virus eller andre destruktive programmer.

6. Copyright og IPR (Intellectual Property Rights)

Brugerne af disse websider erhverver ingen ret til hverken sider, information og data, der gengives derfra. Alle ejendomsrettigheder, herunder specielt copyright, designrettigheder, varemærkerettigheder og rettigheder til virksomhedens navn, som forefindes på websiderne samt i informationer og data gengivet, herunder specielt tekster, billeder, grafik, logoer, symboler, navne, produkt- og firmabetegnelser, tilhører alene YPSOMED eller dennes licensgiver, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
Med hensyn til websiderne og de informationer og data, der er gengivet på dem, har brugerne kun ikke-enerettigheder og ikke-overførbare personlige rettigheder til anvendelse, som de får i medfør af disse anvendelsesbetingelser.
Brugerne har ret til at gennemse websiderne og de informationer og data, der er gengivet på dem, på billedskærmen og i tillæg hertil udelukkende at foretage sådanne transaktioner, som er angivet som tilladelige på websiderne, som feks. når brugeren har mulighed for at udskrive eller downloade informationer og data. Desuden er enhver anvendelse udelukkende begrænset til brugerens egne, private formål eller til brugerens virksomheds interne virksomhedsformål.
Enhver anvendelse herudover, specielt enhver kommerciel anvendelse, må kun ske efter forudgående tilladelse fra YPSOMED.

Tekster og billeder, som leveres til download i “Media”-området, er offentligt tilgængelige og kan således kun anvendes, hvis YPSOMED udtrykkeligt nævnes som indehaver af alle rettigheder til pågældende tekst eller billede.

Anvendelse og behandling af kontaktoplysninger under webside kildeangivelser eller lignende oplysninger på disse sider, så som postadresser, telefon- og faxnumre samt e-mail adresser til tredjepart med henblik på fremsendelse af reklamer, som man ikke udtrykkeligt har anmodet om, er forbudt. Vi forbeholder os ret til retslig forfølgelse af afsendere af såkaldte spammails og andre uanmodede masse-reklamer i tilfælde af overtrædelse af dette forbud.

7. Langsigtede erklæringer

YPSOMEDs websider kan indeholde langsigtede erklæringer. Sådanne erklæringer er underkastet en række betydelige uvisheder vedrørende tekniske, forretningsmæssige, økonomiske og finansielle faktorer, og derfor kan faktiske resultater afvige betydeligt fra det viste. YPSOMED påtager sig intet ansvar for korrektion eller opdatering af eventuelle langsigtede erklæringer som følge af nye informationer eller fremtidige hændelser eller udviklinger.

8. Kontakt / Din feedback / E-mails

Vi vil meget gerne vide, hvad du mener om vores produkter og vores webside, og det vil glæde os at sende dig yderligere informationer. Til dette formål findes der en kontaktformular på vores webside. Du kan også kontakte os pr. e-mail eller telefon.

Hvis du benytter kontaktformularen, vil alle informationer, du opgiver, være frivillige. Se afsnittet politik vedrørende personlige data for at finde ud af, hvordan YPSOMED behandler dine personlige data.

Vores websider tilbyder mulighed for at sende e-mails til YPSOMED. Fremsendelse af e-mails sker på afsenderens risiko. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på de respektive websider, er indkommende ordrer, der modtages via e-mail, kun bindende for YPSOMED, såfremt de er udtrykkeligt bekræftet skriftligt af YPSOMED. Meddelelser af juridisk karakter, så som bestemmelse af vilkår, påmindelser, opsigelser osv., som er sendt til YPSOMED med e-mail via websiderne, er ikke gyldige. Forsinkelse af eller manglende svar på e-mail opsigelser, som er sendt til YPSOMED via dennes websider, kan ikke fortolkes som hverken juridisk relevant godkendelse eller afvisning.

9. Øvrige bestemmelser

Hvis dele af bestemmelserne i disse anvendelsesbetingelser skulle være eller blive ugyldige, vil de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke blive påvirket heraf. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes af en anden, som kommer så tæt som muligt på formålet med den oprindelige bestemmelse.

Alle juridiske forhold, der opstår som følge af anvendelsen af vores tilbud, skal være underkastet schweizisk lov, med undtagelse af dens principper om modstridende love. Enerådende domsmyndighed for eventuelle tvister i forbindelse med disse websider er Burgdorf.

Status: december 2007