Diabetes Viden

Insulinpenbehandling

Multiple daglige injektioner (MDI)

Ved denne behandling gives insulinen mindst fire gange om dagen med en insulinpen. Der anvendes her to slags insulintyper:

  • En eller to gange om dagen injiceres et langtidsvirkende insulin ("basalinsulin") for at dække det grundlæggende behov.
  • Til hvert måltid og til korrektion af for høje blodsukkerværdier injiceres et hurtigtvirkende insulin ("bolusinsulin").

En insulinpen ligner en stor kuglepen og indeholder en insulinampul og en doseringsanordning. Der anvendes to forskellige insulinpenne til basal- og bolusinsulinen.

Injektionen sker under huden i fedtvævet (subkutan) på maven, låret eller bagdelen. Penkanylerne, der anvendes, er meget tynde, så stikket næsten ikke kan mærkes. Penkanylerne udskiftes efter hver injektion.

Multiple daglige injektioner (MDI) er standardbehandling for de fleste patienter med type 1-diabetes. Men denne behandling støder ganske vist også på sine grænser:

  • Blodsukkerværdierne kan være for høje om morgenen, når man vågner ("Dawn-fænomen" eller "daggry-fænomen"). Årsagen er det skiftende insulinbehov om natten, som ikke kan dækkes fuldstændigt af det langtidsvirkende basalinsulin.
  • Basalinsulinen giver ikke så meget fleksibilitet. Hvis insulinbehovet ændres inden for kort tid, f.eks. ved fysisk aktivitet/sport eller stress, kan man ikke reagere hurtigt på dette.
  • Et uregelmæssigt aktivitetsniveau og skifteholdsarbejde kan dårligt forenes med basalinsulinen, da det grundlæggende behov hele tiden skifter.
  • Det er vanskeligt at indstille blodsukkerværdierne med MDI tilfredsstillende hos børn og unge samt gravide pga. de hormonelle svingninger.

Her er insulinpumpen et godt alternativ.

Insulinfrigivelse

Insulinfrigivelse ved multiple daglige injektioner sammenlignet med insulinfrigivelse hos en ikke-diabetiker.

Insulinfrigivelse hos en ikke-diabetiker

Insulinfrigivelse hos en ikke-diabetiker
Insulinfreisetzung bei Nichtdiabetiker Insulinfrigivelse hos ikke-diabetikere
Mahlzeit Måltid
Basalinsulin Basalinsulin
Bolusinsulin Måltidsinsulin (bolusinsulin)

Insulinfrigivelse ved MDI

Insulinfrigivelse ved ICT
Insulinfreisetzung bei Nichtdiabetiker Insulinfrigivelse hos ikke-diabetikere
Mahlzeit Måltid
Basalinsulin Basalinsulin
Bolusinsulin Måltidsinsulin (bolusinsulin)
Basalinsulin Langtidsvirkende insulin (basalinsulin)
Bolusinsulin Hurtigtvirkende insulin (bolusinsulin)