Rapporter og oversigtsfunktioner

Et alsidigt og fleksibelt værktøj

Rapporter hjælper både sundhedspersonalet og patienten, når de vurderer behandlingsdataene, og sikrer, at begge parter forsynes med nyttige og relevante oplysninger.

 • Dashboard: Startskærm til import og synkronisering af enhedsdata og et hurtigt overblik over behandlingstrends og -resultater
 • Oversigt: Grafisk afbildning af behandlingsdata
 • Logbog: Kronologisk liste over hændelser, patientens og sundhedspersonalets notater og data vedrørende vigtige hændelser
 • Standarddag: Overblik over 24 timers blodsukkermønstre
 • Distribution: Viser blodsukkerfordelingen for hele dagen eller perioder af dagen
 • Insulinrapport: Viser insulinmængde, basal-til-bolus-forhold og bolustyper
 • Trendrapport: Bruges til at sammenligne to perioder med hinanden for at identificere behandlingsmuligheder
 • Pumpeindstillinger: Automatisk lagring af pumpeindstillinger med hver dataimport og sammenligning af pumpeindstillinger for to perioder
 • Patient: Beregnet til sundhedspersonalet, som kan oprette, se og redigere patienterne og deres data
 • Indstillinger: Bruges til at konfigurere softwaren efter dine præferencer
Dashboard

For en oversigt over vigtige behandlingsstatistikker

 • Dashboardet er mylife Softwares startside – den viser en oversigt over trends i hyppigheden af BS-sporing, gennemsnitligt antal hypoer pr. måned, standardafvigelse og gennemsnitlig blodsukkerværdi
 • Importer data fra behandlingsenheder
 • Synkroniser data med mylife Cloud direkte fra dashboardet
 • Sundhedspersoner kan hurtigt skifte mellem patienter ved hjælp af patientrullelisten
Oversigt

Samlet overblik

 • Se alle dataposter i én rapport: basal- og bolusinsulinindgivelser, manuelle blodsukkermålinger og/eller blodsukkermålinger indlæst fra enheden, kulhydrater og sport
 • Data kan rapporteres i henhold til en serie forskellige tidsperioder samt forudindstillede og tilpasbare filterindstillinger
Logbog

Alle oplysninger, noter fra patient og sundhedspersonale og data vedrørende vigtige hændelser

 • Log særlige hændelser som manuelle blodsukkermålinger, sport, sygdom, menstruationscyklus osv.
 • Patienter og sundhedspersonale kan indtaste notater i logbogen, som derefter kan udveksles via mylife Cloud
Standarddag

Døgnblodsukkermønstre

 • Vis blodsukkerresultaterne for den valgte periode over et døgn
 • Kæd værdier sammen med andre målinger fra den pågældende dag, og vis tilsvarende logbogsindtastninger
 • Vis statistikker som gennemsnitlige blodsukkerresultater for den valgte periode
Distribution

Vis blodsukkerfordeling i henhold til måling og periode

 • Gennemgå fordelingen af blodsukkermålinger i henhold til målzoner og tidspunktsindstillinger
 • Farvekodede grafer, som er nemme at læse, viser hurtigt fordelingen
 • Filtrer resultater for at rapportere data, som er relevante for dig
Insulinrapport

Rapportér insulinmængde, basal til bolus og bolustype

 • Vis en samlet daglig analyse af insulin, som er indgivet over en udvalgt periode – uge for uge
 • Basal-/bolusindgivelse, en analyse af måltids- og korrektionsbolusser samt tilsidesættelser af bolusberegninger
Trendrapport

Identificer trends – identificer behandlingsmuligheder

 • Sammenlign to tidsperioder med behandlingsdata for at se relationer og identificere områder, hvor der er mulighed for forbedring
 • Sammenlign blodsukkerværdier, gennemsnitligt dagligt insulinforbrug samt foreslåede tilsidesættelser af bolusberegninger
Pumpeindstillinger

Sikkerhedskopier og sammenlign

 • Pumpeindstillingerne gemmes i mylife Software, hver gang du tilslutter en pumpe, så patienter og sundhedspersonale altid har en sikkerhedskopi af de seneste pumpeindstillinger, hvis der er fejl på pumpen
 • Insulin-til-kulhydrat-forhold, insulinfølsomhedsfaktor, basalprogrammer samt forudindstillinger gemmes alle
 • Sammenlign pumpeindstillinger for at se, hvordan behandlingen er ændret over tid