Nem at bruge med sidepåsat
teststrimmel og stort display.

Måling med mylife Pura

Meget bekvem måling

Fjernelse af teststrimmel

1. Fjernelse af teststrimmel

Tag den store og robuste teststrimmel ud af hætteglasset, og luk æsken igen.

Indsættelse af teststrimlen

2. Indsættelse af teststrimlen

Apparatet tændes automatisk og genkender strimmelkoden (Autocoding).

Ekstraktion af blod

3. Ekstraktion af blod

Prik huden med mylife Softlance fingerprikker.

Påføring af blod

4. Påføring af blod

Påfør blodet fra ekstraktionen til teststrimlen. Kanalen suger blodprøven op, mens blodprøvevinduet på teststrimlen viser opfyldningsniveauet.

Aflæsning af målingen

5. Aflæsning af målingen

Aflæs målingen på det flydende krystaldisplay.

Fjernelse af teststrimmel uden blod

6. Fjernelse af teststrimmel uden blod

Hygiejnisk fjernelse af teststrimmel uden blodkontakt.

Lancetudtrækning

7. Lancetudtrækning

Ren lancetfjernelse uden blodkontakt eller risiko for stikkeskader.

I en ekstern kundeundersøgelse1, som blev udført i Tyskland i april og maj 2015, er 83 % af mylife teststrimmelbrugerne “ekstremt tilfredse” til mindst “tilfredse” med teststrimlerne og deres håndtering. Faktisk var 29 % af brugerne “meget tilfredse”, og yderligere 29 % “ekstremt tilfredse”. Der var positive bemærkninger vedrørende teststrimlernes størrelse, deres fasthed samt påføring af blodprøven og fjernelse af strimlen uden kontakt med blod. På grundlag af de høje og meget høje tilfredshedsværdier betragtes teststrimlernes kvalitet (størrelse, materiale og fasthed) og påføring af blodprøven som styrkerne ved mylife blodsukkerteststrimlerne.

1 2hm & Associates GmbH: User survey on the acceptance of “mylife test strips and their handling” and “mylife AutoLance”, Mainz, 05.2015.