Hvordan mylife OmniPod bruges

Påsæt & Start

Tre enkle trin for at starte insulinindgivelse

Det unikke design ved mylife OmniPod giver mulighed for mindre tilbehør og gør det meget lettere at forberede systemet til brug: Det kræver ganske få trin at starte en insulinindgivelse.

Påfyldning

Påfyldning

Fyld pod'en med insulin (fra 85 op til 200 enheder med hurtigtvirkende U-100 insulin, f.eks. NovoRapid®, Humalog® eller Apidra®). Pod'en primer automatisk sig selv og udfører en række sikkerhedskontroller.

Påsæt

Påsæt

Forbered infusionsstedet. Sæt pod'en på infusionsstedet, og kør fingeren rundt på klæbestoffet for at sikre vedhæftning.

Pumpe

Start

Tryk "Start" for at aktivere en næsten smertefri, automatisk indføring af den bløde kanyle og begynde insulinindgivelsen.

OmniPod er et registreret varemærke tilhørende Insulet Corporation.
NovoRapid, Humalog og Apidra er registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.