Diabetes Viden

Korrekt injektionsteknik

Insulinen injiceres i det subkutane fedtvæv

 

  Hud

  Fedtvæv under huden

  Muskel

For at opnå en god kalkulerbar insulinvirkning, er det vigtigt, at insulininjektion sker i fedtvævet under huden (subkutan injektion) og ikke i musklen. Hvis insulinen injiceres i musklen, kan det føre til en alvorlig hypoglykæmi.

  Insulinen injiceres i fedtvævet under huden
  Injicér ikke insulin i musklen

Rigtige nålelængder – Understøtter dine individuelle behov¹

Tendensen går mod kortere og finere pennåle. Injektioner med meget korte pennåle (4 mm og 6 mm) muliggør en pålidelig insulinlevering i fedtvævet under huden (subkutan injektion). Tykkelsen af huden (øverste hudlag og læderhud) er uafhængigt af BMI (Mody Mass Index) sjældent tykkere end 3 mm). Den rigtige nålelængde er kritisk og bestemmes i begyndelsen af behandlingen med pen i samråd med din læge. Som regel begyndes behandlingen med kortere pennåle. Ved valget af injektionsteknik i kombination med den rigtige nålelængde kan man undgå en uønsket injektion i musklen.

Korrekt injektionsteknik ved forskellige nålelængder

Ved en nålelængde på 4 mm
Hold nålen lodret i en vinkel på 90° uden hudfold (hos nogle børn, meget slanke voksne og ved injektion i låret, kan det være nødvendigt at lave en hudfold).

Ved nålelængder på 6 mm og 8 mm
Injektion i en vinkel på 90° med hudfold eller en vinkel på 45° uden hudfold.

 

Korrekt dannelse af en hudfold

  • Hudfolden laves med tommel- og pegefingeren (eventuelt også langemanden).
  • Hudfolden holdes afslappet og løst. Klem ikke så hårdt sammen, at det gør ondt eller huden bliver hvid.
  • Hvis alle fingre bruges, er der stor risiko for at løfte muskulatur med. Det kan føre til en uønsket, intramuskulær injektion.

1 Oplysningerne i denne brochure anbefalinger og må på ingen måde anvendes som erstatning for professionel rådgivning og/eller behandling fra en uddannet læge eller diabetesrådgiver.