Diabetes Viden

Gennemførelse af injektionen

Trin for trin

Før injektionen

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.

Bemærk: Bland uklar insulin (NPH eller blandingsinsulin). Rul  og ryst pennen frem  og tilbage 10 gange før injektionen iht.  din diabetesrådgivers anvisninger og instruktionerne fra producenten af insulinen.

Bemærk: Bland uklar insulin (NPH eller blandingsinsulin). Rul og ryst pennen frem og tilbage 10 gange før injektionen iht. din diabetesrådgivers anvisninger og instruktionerne fra producenten af insulinen.

Under injektionen

Fjern beskyttelsesfolien.

Fjern beskyttelsesfolien.

OBS: Nålen må ikke klikkes skråt på.

OBS
Nålen må ikke klikkes skråt på.

Klik mylife Clickfine-pennålen lodret på med den yderste nålehætte.

Klik mylife Clickfine-pennålen lodret på med den yderste nålehætte.

Tip: Sæt pennålen lodret på et bord, og klik pennen på fra oven.

Tip: Sæt pennålen lodret på et bord, og klik pennen på fra oven.

Tag den yderste nålehætte lodret af, og opbevar den.

Tag den yderste nålehætte lodret af, og opbevar den.

Tag den inderste nålehætte af.

Tag den inderste nålehætte af.

Kontrollér før hver injektion, at injektionspennen er egnet til sprøjtning  iht. brugsanvisningerne til injektionspennen (gennemgangstest).

Kontrollér før hver injektion, at injektionspennen er egnet til sprøjtning iht. brugsanvisningerne til injektionspennen (gennemgangstest).

Indstil den korrekte dosis. Sæt pennålen på et passende injektionssted.

Indstil den korrekte dosis. Sæt pennålen på et passende injektionssted.

Injicér insulinen langsomt, og følg lægens og/eller diabetesrådgiverens anvisning: Ved at trykke på doseringsknappen.

Injicér insulinen langsomt, og følg lægens og/eller diabetesrådgiverens anvisning: Ved at trykke på doseringsknappen.

Hold derefter nålen stille I fedtvævet, mens du tæller til 10.

Hold derefter nålen stille I fedtvævet, mens du tæller til 10.

Sæt den yderste nålehætte forsigtigt på (kun ved selvinjektion).

Sæt den yderste nålehætte forsigtigt på (kun ved selvinjektion).

Skru nålen af.

Skru nålen af.

Bortskaf den brugte kanyle sikkert.

Bortskaf den brugte kanyle sikkert.