Diabetes Viden

Hvorfor måle?

Hvorfor måle?

En velbehandlet diabetes vil sige, at blodsukkerværdierne ligger inden for det normale område, dvs. mellem 4.4 mmol/l og 6.7 mmol/l.

Målehyppighed

Målehyppighed

Inden måltidet og efter måltidet: hvornår du under alle omstændigheder skal bestemme din blodsukkerværdi, og hvor ofte det i gennemsnit er nødvendigt med en selvkontrol.

Mål rigtigt

Mål rigtigt

Kun hvis man kender sin aktuelle blodsukkerværdi, kan man dosere insulinen rigtigt. De vigtigste råd til en rigtig blodsukkermåling.

Afvigende værdier

Afvigende værdier

Den målte blodsukkerværdi stemmer ikke overens med den "følte"? Hvad er grunden til det? Er der sket en fejl på teststrimlen, blodsukkerapparatet eller under målingen?

Fuldblod eller plasma

Fuldblod eller plasma

Den, der skifter fra et blodsukker-apparat, der er kalibreret til fuldblod til et system, der er kalibreret til plasma eller omvendt, skal kalkulere med nye idealværdier.

Omregningstabeller

Omregningstabeller

Blodsukkerværdier angives efter ønske i milligram pr. deciliter (mg/dl) eller millimol pr. liter (mmol/l). Ved omregningen er tabellerne til stor nytte.