Diabetes Knowledge

Vævshærdninger (lipohypertrofier)

Hvad er lipohypertrofier?

  • Derunder forstår man forandringer, hærdninger af fedtvævet under huden.

Hvorfor opstår lipohypertrofier?

  • Ved gentagen brug af beskadigede pennåle kan det føre til hud- og vævsskader.
  • Forårsaget af det og ved hyppige injektioner i de såkaldte foretrukne steder kan der opstå lipohypertrofier.

Hvad er følgerne af lipohypertrofier?

  • Injektioner i hærdet væv forringer insulinoptagelsen, hvorved insulinvirkningen er vanskelig at beregne.
  • Der kan forekomme uforklarlige blodsukkerudsving.

Hvordan kan lipohypertrofier undgås?

  • Efter hver injektion skal injektionsstedet skiftes.
  • Brug kun pennålen 1 gang.
  • Anbefaling: Undersøg regelmæssigt injektionsstederne og spørg din læge eller diabetesrådgiver ved abnormiteter.

 

Eksempler på lipohypertrofier – Kvinder
Eksempler på lipohypertrofier – Mand

Lipohypertrofier kan man ofte bedre mærke end se!