mylife Clickfine

Undgå problemer

ProblemMulig årsagAnbefalet handling
Smertefuld injektion Genbrug af pennålen flere gange Skift pennålen efter hver injektion
Injicering i en muskel Lav en hudfold eller brug en kortere pennål
For overfladisk, nerve i huden ramt Brug en længere pennål
Insulin løber ud fra injektionsstedet Pennålen fjernet for hurtigt efter injektion (ufuldstændig insulinfrigivelse) Injicér langsomt og fjern ikke pennålen straks (tæl til 10)
Injicering skete for hurtigt, insulinen fordelt ufuldstændigt Injicér langsomt og fjern ikke pennålen straks (tæl til 10)
Utilstrækkelig insulinvirkning Uegnet injektionssted (lipohypertrofi, arvæv, hærdet hud) Undgå uegnede steder
Pennålen fjernet for hurtigt efter injektion (ufuldstændig insulinfrigivelse) Injicér langsomt og fjern ikke pennålen straks (tæl til 10)
Utilstrækkelig insulinblanding i hætteglas (gælder kun for blandede insuliner) Tip/bland pennen forsigtigt gentagne gange før hver injektion
Pennålen tilstoppet Brug en ny pennål
Ikke i stand til at trykke dosisknappen på pennen ned Gummimembran ikke helt punkteret Brug en ny pennål, skift pennål efter hver injektion
Pennål for løs Kontrollér, hvorvidt nåleholderen er sikker
Pennålen tilstoppet Brug en ny pennål