Ofte stillede spørgsmål

Hvor bør jeg injicere insulin ved hjælp af en pen?

  • Injicér altid insulin subkutant (i fedtvævet, der ligger over musklen). De anbefalede injektionssteder afhænger af den type insulin, der er ordineret til dig. Rådfør dig venligst med dit diabetesteam og følg receptinformationen om din insulin.
  • Hvis du injicerer for ofte på det samme sted, udvikles der hårdt væv eller knuder og insulinvirkningen forsinkes muligvis eller bliver uregelmæssig, hvilket potentielt forværrer diabeteskontrollen. Praktisér ordentlig skift af sted for at undgå disse problemer.

Hvordan injicerer jeg insulin korrekt ved brug af en pen?

  • I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at løfte en hudfold, når der bruges en 4 mm nål. Stik nålen "lige ind" i en 90 graders vinkel, injicér insulinen, hold nålen inde i huden og tæl langsomt til 10. For dog at undgå mulige intramuskulære injektioner ved injektion af insulin i en arm eller et ben eller i et tyndt underliv, kan selv en 4 mm nål berettige til brug af en hudfold.
  • Når der injiceres insulin med en 6 mm nål, bør man enten løfte en hudfold eller indføre nålen i en 45 graders vinkel.
  • Når der bruges en pennål på 8 mm eller længere, bør man løfte en hudfold og injicere insulin i en 45 graders vinkel for at undgå intramuskulære injektioner.
  • For at lave en passende hudfold bruges tommel- og pegefingeren (eventuelt med hjælp fra langefingeren). Hvis alle fingre bruges, kan man risikere at løfte muskler sammen med subkutant væv, hvilket kan føre til intramuskulære injektioner. Den løftede hudfold bør ikke klemmes så stramt, at presset forårsager blegning eller smerte. Drøft venligst med dit diabetesteam, hvorvidt og hvornår du bør bruge en hudfold og få indøvet den rigtige teknik.

Hvordan kan jeg bestemme den bedste nålelængde?

Beslutningen om nålelængden er individuel og skal tages i fællesskab mellem dig og dit diabetesteam. Den bygger på flere faktorer, herunder størrelsen af subkutant væv ved de anbefalede injektionssteder, injektionsteknikken, insulintypen og dine personlige præferencer. Længere nåle kan øge risikoen for en intramuskulær injektion. Kortere nåle anses normalt for at være mere sikre og tolereres ofte bedre.

Har du flere spørgsmål om dette emne?
Du er velkommen til at kontakte os, Ypsomed besvarer gerne spørgsmål.