Brugerundersøgelse¹

Med mylife Clickfine DiamondTip

Det tyske markedsforskningsinstitut IFAK har blandt pennålbrugere med diabetes mellitus gennemført en brugerundersøgelse (n = 150). Brugerne testede den nye mylife Clickfine DiamondTip i 3 - 4 dage og bedømte disse med hensyn til deres injektionskomfort.

77,3% af de brugere, der testede den nye mylife Clickfine DiamondTip følte mindre smerte under injektion sammenlignet med deres nuværende pennål.

   Følte meget mindre smerte
   Følte noget mindre smerte
   Bemærkede ingen forskel
   Følte mere smerte

69,4% af de brugere, der testede den nye mylife Clickfine DiamondTip brugte mindre kraft under injektion sammenlignet deres nuværende pennål.

   Brug for meget mindre kraft
   Brug for noget mindre kraft
   Bemærkede ingen forskel
   Brug for mere kraft

76% af de brugere, der testede den nye mylife Clickfine DiamondTip havde et mindre tidsforbrug forbundet med at forberede insulininjektionen takket være klikmekanismen.

   Er helt enig
   Er enig
   Er ikke enig
   Ved ikke

89,4 % af brugerne vil bruge eller overveje at bruge mylife Clickfine DiamondTip.

   Ja, så afgjort
   Måske/vil drøfte det med lægen
   Nej
   Ved ikke

1 Resultater fra brugerundersøgelse gennemført fra juni 2014 til juni 2015 af IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, data på fil.