Tips og tricks

Forebyg problemer ved injektion

ProblemMulige årsagerAnbefaling
Smertefuld injektion Gentagen brug af pennålen Skift pennålen efter hver injektion
Insulinen løber tilbage fra indstikskanalen Pennålen fjernet for hurtigt efter injektionen (ufuldstændig insulinlevering) Injicér langsomt og fjern ikke straks pennålen (tæl langsomt til 10)
Injiceret for hurtigt, insulinen kunne ikke fordele sig
Manglende eller for kraftig insulinvirking Uegnet injektionssted: Vævhærdning (lipohypertrofi), arvæv, hudhærdninger Undgå uegnede steder
Pennålen fjernet for hurtigt efter injektionen Injicér langsomt og fjern ikke straks pennålen (tæl langsomt til 10)
Dålig blanding af insulin i patronen (kun ved NPH-insuliner Rul og drej pennen ca. 10 gange før hver injektion iht. anvisnignerne fra din diabetesrådgiver og producenten af insulinen.
Pennålen tilstoppet Brug en ny pennål og brug kun hver pennål én gang
Pennes doseringsknap kan ikke trykkes ind Ampullens grummimembran ikke punkteret Brug en ny pennål. Skift pennålen efter hver injektion
Pennålen for løs Sørg for, at pennålen sidder fast
Pennålen tilstoppet Brug en ny pennål og brug kun hver pennål én gang