Nye 5 mm længde

mylife Clickfine AutoProtect

Nålelængder

Typer og produktsortiment

mylife Clickfine AutoProtect pennålen kan fås i to forskellige længder: 5 og 8 mm.
5 mm nålen kan anvendes uden en hudfoldeteknik, hvilket minimerer risikoen for stikskader på sundhedspersonale under injektionen.3

Pennålen

Kanylediameter

Kanylelængde

mylife Clickfine Autoprotect 5 31G / 0.25 mm 5 mm
mylife Clickfine Autoprotect 8 29G / 0.33 mm 8 mm

3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.