mylife Clickfine AutoProtect

Anvendelse

Sådan fungerer pennålen

Tag beskyttelsesfolien af.

Tag beskyttelsesfolien af.

Klik (eller skru) mylife Clickfine AutoProtect absolut lige på injektionspennen. Skrue til sikring af pen-kanylen.

Klik (eller skru) mylife Clickfine AutoProtect absolut lige på injektionspennen. Skrue til sikring af pen-kanylen. Kanylen sidder ordentlig fast, når den er skruet på, også uden at man mærker et tydeligt stop.

Undgå at klikke skråt på.

Undgå at klikke skråt på.

Tag beskyttelseshætten af. Den røde spærreindikator er ikke synlig.

Tag beskyttelseshætten af. Den røde spærreindikator er ikke synlig.

Kontroller før hver injektion, at pen-kanylen ikke er tilstoppet, som anvist i brugsanvisningen til din injektionspen (funktionstest). Indstil doseringen efter lægens eller behandlerens anvisninger.

Kontroller før hver injektion, at penkanylen ikke er tilstoppet, som anvist i brugsanvisningen til din injektionspen (funktionstest). Indstil doseringen efter lægens eller behandlerens anvisninger.

Udøv ikke noget tryk på doseringsknappen under injektionen.

Udøv ikke noget tryk på doseringsknappen under indføring af nålen.

Sæt injektionspennen absolut lodret i en vinkel på 90° på det ønskede injektionssted. For at undgå en injektion i musklen, kan det være nødvendigt at lave en hudfold.

Sæt injektionspennen absolut lodret i en vinkel på 90° på det ønskede injektionssted. For at undgå en injektion i musklen, kan det være nødvendigt at lave en hudfold.

Tryk let på injektionspennen, indtil den blå beskyttelsesmuffe ikke længere er synlig.

Tryk let på injektionspennen, indtil den blå beskyttelsesmuffe ikke længere er synlig.

Tryk nu på doseringsknappen og injicér langsomt og lad nålen sidde 10 sekunder i fedtvævet i henhold til anvisningen fra den behandlende læge og / eller det behandlende plejepersonale.

Tryk nu på doseringsknappen og injicér langsomt og lad nålen sidde 10 sekunder i fedtvævet i henhold til anvisningen fra den behandlende læge og / eller det behandlende plejepersonale.

Tag injektionspennen lodret ud af injektionsstedet. Den blå beskyttelsesmuffe låser sig automatisk fast og den røde spærreindikator kommer til syne.

Tag injektionspennen lodret ud af injektionsstedet. Den blå beskyttelsesmuffe låser sig automatisk fast og den røde spærreindikator kommer til syne.

Skru mylife Clickfine AutoProtect penkanylen af injektionspennen.

Skru mylife Clickfine AutoProtect penkanylen af injektionspennen.

Kasser kanylen iht. de lokale bestemmelser.

Kasser kanylen iht. de lokale bestemmelser.